Sertifikati

Sertifikat

Vodimo računa o tome da našim kupcima ponudimo uvek zdrave i ispravne proizvode o čemu govore sertifikati, stručna mišljenja i rezultati ispitivanja stručnih i ovlašćenih sertifikacionih kuća i instituta:

  • TÜV SÜD, Austrija
  • TÜV SÜD, Nemačka
  • Jugoinspekt, Beograd
  • Institut za javno zdravlje Srbije
    "Dr. Milan Jovanović Batut", Beograd
  • Centar za higijenu i humanu ekologiju, Beograd
  • Vunarski institut, Leksovac

Kontrola kvaliteta se vrši periodično i ažurno.

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

Foto

Kontakt

FIT PRODUCT d.o.o.

Adresa: Svetozara Markovića 16
  32000 Čačak
Tel/fax: +381 32 348 890
Mob: +381 60 34 88 900
E-mail: info@fitproduct.rs